Зміна постачальника електроенергії

Що потрібно зробити, щоб почати співпрацювати з Асканія Енерджі

Процедура зміни постачальника електричної енергії у чотирьох кроках

1. Вам необхідно зв’язатися з нашим менеджером та обговорити комерційні умови співпраці. Для формування актуальної та прозорої пропозиції нам буде необхідно отримати від вас ряд технічних деталей. Таких як, група споживача щодо обліку електроенергії (А чи Б), щомісячний об’єм споживання електроенергії та інше.


2. Наші співробітники підготують для Вас комерційну пропозицію та нададуть необхідний пакет документів для розгляду та підпису.


3. Вам потрібно надати інформацію згідно п.6.1.5. ПРРЕЕ:


1. Персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи). Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет/копія довідки/копію виписки з ЄДР. Для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);


2. Контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо);


3. ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об’єктом (об’єктами) споживача;


4) Найменування чинного електропостачальника;


5) Рахунок за фактично спожиту електричну енергію за попередній період, виставлений споживачу попереднім електропостачальником;


6) Інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;


7) Згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

4. Після отримання підписаних документів наші співробітники направлять необхідні листи до ОСР (оператора системи розподілу), надають споживачу проект листа до діючого постачальника щодо зміни споживачем постачальника електроенергії, який споживач заповнює та надсилає. Як правило, зміна постачальника відбувається з першого числа наступного місяця. Відповідно до законодавства, повідомлення про зміну постачальника подається за 21 день до дати зміни постачальника, проте можуть бути вимушені виключення. Після отримання підтвердження від ОСР дати переводу споживача до Асканія Енерджі як постачальника електричної енергії, наш менеджер зв’яжеться з вами, щоб проінформувати з якої дати ваше підприємство стає нашим клієнтом.
      popup-bg